ZAPRASZAMY DZIECI Z WARSZAWY, ZAKR?TU, SULEJ?WKA, HALINOWA, D?BEGO WIELKIEGO, MI?SKA MAZ. I OKOLIC.
ZAPISUJEMY WSZYSTKIE DZIECI CH?TNE ZE WSZYSTKICH STRON, Z CA?EJ POLSKI.
ZAPEWNIAMY ODPOWIEDNIO ZAJ?? SI? PA?STWA DZIE?MI ABY?CIE MOGLI REALIZOWA? SWOJE PLANY.
Zapisy do przedszkola przyjmowane s? przez ca?y rok telefonicznie na nr tel. kom. 509 980 390 oraz 602 67 89 51,604 515 306
telefon stacjonarny do sekretariatu przedszkola tylko w godz. godz. 10-18: (22) 401 05 00
Mo?na te? zapisa? dziecko na e-maila: przedszkolekubus@op.pl
podaj?c imi? i nazwisko dziecka, wiek i grup? przedszkola, zer?wki czy ??obka.
Sekretariat przedszkola codziennie w dni robocze w godz. od 10.00 do 18.00 zapraszamy w celu wype?nienia deklaracji, i podpisania umowy. Numer telefonu w sekretariacie: /022/401 05 00
Oferta dodatkowych us?ug kt?re ?wiadczy Przedszkole na ?yczenie p.t. klient?w